Τηλεδιάσκεψη Περιφερειάρχη Νεκτάριου Φαρμάκη με τον πρύτανη του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Αθανάσιο Κατσή

0
319

Για την ακαδημαϊκή και ερευνητική δραστηριότητα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
ενημερώθηκε σήμερα Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2020 ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας
Νεκτάριος Φαρμάκης, στη διάρκεια τηλεδιάσκεψης που είχε με τον Πρύτανη Αθανάσιο
Κατσή.
Κατά τη συζήτηση έγινε ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τους τρόπους που θα μπορούσαν
να αξιοποιηθούν η εμπειρία και η εξειδίκευση του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου σε
κρίσιμους τομείς για την περιφερειακή ανάπτυξη.
«Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έχει την τύχη να συνδέεται με ένα ακαδημαϊκό
οικοσύστημα που παρουσιάζει ποικιλομορφία ως προς τους τομείς εξειδίκευσης.
Περισσότερα από ένα Πανεπιστήμια συμβάλλουν στην ενθάρρυνση της μεταφοράς,
ανταλλαγής γνώσεων, όπως επίσης στην προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας προς
όφελος των τοπικών κοινωνιών και της περιφερειακής ανάπτυξης. Διότι, μέσα από την όσμωση
των κοινωνιών με την ακαδημαϊκή γνώση είναι βέβαιο ότι θα βρούμε εκείνους τους δρόμους
που θα μας οδηγήσουν σε λύσεις απέναντι στα σύγχρονα προβλήματα που βιώνουμε»
ανέφερε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας.

Πηγή: dete.gr