Τέλη κυκλοφορίας: Πόσα θα πληρώσουμε, πώς καταθέτουμε πινακίδες

0
342

Για πέντε συνεχή χρόνια και δύο διαφορετικές κυβερνήσεις το υπουργείο οικονομικών προσπαθεί να λύσει μια εξίσωση που φαίνεται ότι δεν έχει λύση: να ελαφρύνει κάπως τους ιδιοκτήτες παλιών οχημάτων μεγάλου κυβισμού για να αποτρέψει την μαζική παράδοση πινακίδων και παράλληλα να εισπράξει τέλη κυκλοφορίας ύψους 1 δισ. ευρώ.

Με επιβαρυντικό παράγοντα την υγειονομική κρίση που αναστάτωσε και τον εργασιακό βίο των υπαλλήλων του ΥΠΟΙΚ η προσπάθεια που ξεκίνησε από τις αρχές του χρόνου δεν κατέληξε έγκαιρα σε αποτέλεσμα.

Ούτως ή άλλως οι δυσκολίες είναι πολλές καθώς ο στόλος των οχημάτων έχει ένα μέσο όρο ηλικίας πάνω από 10 χρόνια και η όποια ελάφρυνση για τα παλιά οχήματα θα μετέφερετο βάρος στα οχήματα με ταξινόμηση από το 2010 και μετά μπλοκάροντας την αγορά του αυτοκινήτου.

Έτσι λοιπόν και τα τέλη του 2021 θα είναι ίδια με αυτά του 2020 και θα κινούνται σε δύο ταχύτητες. Στην πρώτη θα είναι η επιβολή των τελών με βάση το κυβισμό του κινητήρα όπου υπάρχουν τρείς σειρές τελών: Για τα αυτοκίνητα που είναι ταξινομημένα ως το 2000, για αυτά που έχουν ταξινομική από το 2001 έως και το 2005 και σε αυτά που έχουν ταξινομηθεί μετά το 2006 έως και 31/10/2010.

Στην δεύτερη ταχύτητα είναι τα αυτοκίνητα που έχουν ταξινομηθεί μετά τις 31/10/2010 και για τα οποία τα τέλη κυκλοφορίας καθορίζονται από τους ρύπους δηλαδή τα γραμμάρια διοξειδίου του άνθρακα που εκπέμπουν στην ατμόσφαιρα ανά χιλιόμετρο.

Με αυτά τα δεδομένα τα τέλη κυκλοφορίας ανά κατηγορία καθορίζονται και το 2021 ως εξής:

Πρώτη ταξινόμηση στην Ελλάδα έως το έτος 2000 Κατηγορία Κυλινδρισμός κινητήρα (κυβ. εκατ.) Ετήσια τέλη κυκλοφορίας (σε Ευρώ)
Α’ Έως 300 22
Β’ 301-785 55
Γ’ 786-1.071 120
Δ’ 1.072-1.357 135
Ε’ 1.358-1.548 225
ΣΤ’ 1.549-1.738 250
Ζ’ 1.739-1.928 280
Η’ 1.929-2.357 615
Θ’ 2.358-3.000 820
Γ 3.001-4.000 1.025
Κ’ 4.001 και άνω 1.230
Πρώτη ταξινόμηση στην Ελλάδα από το έτος 2001 έως το 2005 Κατηγορία Κυλινδρισμός κινητήρα Ετήσια τέλη κυκλοφορίας (σε Ευρώ)
Α’ Έως 300 22
Β’ 301-785 55
Γ’ 786-1.071 120
Δ’ 1.072-1.357 135
Ε’ 1.358-1.548 240
ΣΤ’ 1.549-1.738 265
Ζ’ 1.739-1.928 300
Η’ 1.929-2.357 630
Θ’ 2.358-3.000 840
I’ 3.001-4.000 1.050
Κ’ 4.001 και άνω 1.260
Πρώτη ταξινόμηση στην Ελλάδα από το έτος 2006 και μετά Κατηγορία Κυλινδρισμός κινητήρα Ετήσια τέλη κυκλοφορίας (σε Ευρώ)
Α’ Έως 300 22
Β’ 301-785 55
Γ’ 786-1.071 120
Δ’ 1.072-1.357 135
Ε’ 1.358-1.548 255
ΣΤ’ 1.549-1.738 280
Ζ’ 1.739-1.928 320
Η’ 1.929-2.357 690
Θ’ 2.358-3.000 920
I’ 3.001-4.000 1.150
Κ’ 4.001 και άνω 1.380

Τα τέλη ανάλογα με τους ρύπους

Στα επιβατικά αυτοκίνητα ταξινομούμενα για πρώτη φορά στην Ελλάδα από 1.11.2010 και μετά, τα τέλη με βάση τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (γραμμάρια C02 ανα χιλιόμετρο) καθορίζονται με βάση τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, όπως αυτές αναγράφονται στην άδεια του οχήματος, ως εξής:

ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ (γρμ. C02 ανα χιλιόμετρο) ΑΝΑ ΓΡΑΜΜΑΡΙΟ ΕΚΠΟΜΠΩΝ C02 (σε ευρώ)
0-90 0
91-100 0,90
101-120 0,98
121-140 1,20
141-160 1,85
161-180 2,45
181-200 2,78
201-250 3,05
Άνω των 251 3,72
Για τα Ε.Ι.Χ. ρυμουλκούμενα, ημιρυμουλκούμενα (τροχόσπιτα): 140 Ευρώ

Παράδοση πινακίδων

Όσοιαποφασίσουν να δηλώσουν ακινησία και να μην πληρώσουν τέλη κυκλοφορίας το 2021 θα πρέπει να καταθέσουν τις πινακίδες των οχημάτων τους στις ΔΟΥ μέχρι τις 31-12-2020. Καλό θα είναι ειδικά για φέτος να προγραμματίσουντην ημέρα παράδοσης καθώς η αυτοπρόσωπη παρουσία στις Δ.Ο.Υ. λόγω κορονοϊού θα είναι δύσκολή αν δεν έχει προηγηθεί μια ενημέρωση στην εφορία που ανήκουν.

Μόλις όμως οι ενδιαφερόμενοι φτάσουν στο γκισέ θα πρέπει να έχουν μαζί τους τα εξής δικαιολογητικά:

  • Άδεια κυκλοφορίας αυτοκινήτου
  • Πινακίδες
  • Φωτοτυπία της δήλωσης εισοδήματος, όπου να αποδεικνύεται ποιος είναι ο κάτοχος του ΙΧ
  • Απόδειξη πληρωμής των τελών κυκλοφορίας του τρέχοντος έτους
  • Υπεύθυνη δήλωση ότι το αυτοκίνητο θα σταθμεύσει σε κλειστό ιδιόκτητο χώρο
  • Αστυνομική ταυτότητα ή σχετική εξουσιοδότηση αν δεν είναι ο ίδιος ο ιδιοκτήτης
  • Υπεύθυνη δήλωση, με την οποία θα βεβαιώνεται ότι το όχημα δεν θα σταθμεύσει σε δημόσιο δρόμο.

Πηγή: dete.gr