Κρατικός προϋπολογισμός: «Τρύπα» 4,7 δισ. ευρώ στο 9μηνο λόγω κρίσης και αναστολών πληρωμής φόρων

0
408

Το μεγάλο ναυάγιο στις εισπράξεις κρατικών εσόδων λόγω της κρίσης και της πανδημίας, αποκαλύπτουν τα οριστικά στοιχεία εκτέλεσης του Κρατικού Προϋπολογισμού, που ανακοινώθηκαν από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.

Συνολικά στο 9μηνο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 33,497 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση κατά 4,722 δισ. ευρώ ή 12,4% έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2020.

Καθοριστικό ρόλο έπαιξαν όμως και οι αναστολές πληρωμής φόρων, όπως του ΕΝΦΙΑ, που μετατέθηκε για τον Οκτώβριο με διπλή δόση.

Έτσι, τον μήνα Σεπτέμβριο το σύνολο των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε στα 3.342 εκατ. ευρώ, μειωμένο κατά 2.422 εκατ. ευρώ σε σχέση με το μηνιαίο στόχο. Τα συνολικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 4.097 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι του μηνιαίου στόχου κατά 2.217 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, τον Σεπτέμβριο 2020 σε καμία κύρια κατηγορία εσόδων δεν σημειώθηκε αύξηση έναντι του στόχου που είχε τεθεί στον προϋπολογισμό τον περασμένο Νοέμβριο πριν από το ξέσπασμα της πανδημίας.

Αντίθετα, μειωμένες έναντι του στόχου ήταν τον Σεπτέμβριο 2020 κυρίως οι εξής βασικές κατηγορίες εσόδων:

α) ΦΠΑ στα πετρελαιοειδή και στα παράγωγα αυτών κατά 37 εκατ. ευρώ,

β) ΦΠΑ λοιπών προϊόντων και υπηρεσιών κατά 207 εκατ. ευρώ,

γ) ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων κατά 11 εκατ. ευρώ,

δ) ΕΦΚ καπνικών προϊόντων κατά 11 εκατ. ευρώ,

ε) ΕΦΚ λοιπών προϊόντων κατά 12 εκατ. ευρώ,

στ) Φόροι με μορφή χαρτοσήμου κατά 12 εκατ. ευρώ,

ζ) Λοιποί φόροι επί συγκεκριμένων υπηρεσιών κατά 18 εκατ. ευρώ,

η) Τακτικοί φόροι ακίνητης περιουσίας κατά 773 εκατ. ευρώ

εκ των οποίων: ΕΝΦΙΑ κατά 769 εκατ. ευρώ,

θ) Λοιποί φόροι επί παραγωγής κατά 29 εκατ. ευρώ,

ι) Φόρος εισοδήματος πληρωτέος από Φυσικά Πρόσωπα (ΦΠ) κατά 426 εκατ. ευρώ,

ια) Φόρος εισοδήματος πληρωτέος από εταιρίες (ΝΠ) κατά 376 εκατ. ευρώ,

ιβ) Λοιποί φόροι εισοδήματος κατά 18 εκατ. ευρώ,

ιγ) Μεταβιβάσεις κατά 151 εκατ. ευρώ,

ιδ) Λοιπά τρέχοντα έσοδα κατά 122 εκατ. ευρώ.

Παρ’ όλα αυτά, το Δημόσιο αύξησε την ροή χρημάτων προς τα νοικοκυριά και την αγορά, καθώς οι επιστροφές εσόδων που αποκόμισαν τον Σεπτέμβριο ανήλθαν σε 755 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 206 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου (549 εκατ. ευρώ).

Πηγή: dete.gr