Ηλεκτρονικές αποδείξεις: Πού να ψάξετε για να γλυτώσετε φόρο

0
351

Μισθωτοί και μη μισθωτοί θα πρέπει ψάξουν παντού για να συγκεντρώσουν ως το τέλος του χρόνου ηλεκτρονικές αποδείξεις στο 30% του εισοδήματος τους. Διαφορετικά θα πληρώσουν επιπλέον φόρο.

Οι αποδείξεις θα πρέπει να γίνουν με ηλεκτρονικά μέσα (πιστωτικές χρεωστικές προπληρωμένες κάρτες και e-banking) και θα πρέπει να φτάνουν το 30% με βάση το καθαρό εισόδημα από μισθούς, συντάξεις, επιχειρηματική δραστηριότητα και ενοίκια που αποκτήθηκαν το 2020 εντός και εκτός Ελλάδας. Το ανώτατο όριο ηλεκτρονικών αποδείξεων ανεξαρτήτως εισοδήματος έχει οριστεί στις 20.000 ευρώ . Όσοι δεν έχουν συγκεντρώσει το 30% των αποδείξεων θα υποχρεωθούν να πληρώσουν φόρο 22% για το ποσό αποδείξεων που τους λείπει.

Αν για παράδειγμα σε κάποιον φορολογούμενο λείπουν 2.000 ευρώ σε ηλεκτρονικές αποδείξεις θα αναγκαστεί να πληρώσει επιπλέον φόρο 440 ευρώ.

Οι ηλεκτρονικές συναλλαγές κάθε φορολογούμενου διαβιβάζονται αυτόματα από τις Τράπεζες στην ΑΑΔΕ.

Αν υπάρχει έλλειμμα στις αποδείξεις ενώ γνωρίζετε ότι έχετε καλύψει ή έχετε υπερβεί το όριο, το πιο πιθανό είναι να έχουν γίνει συναλλαγές με επιχείρηση η οποία δεν έχει δηλώσει επαγγελματικό λογαριασμό ή απλώς δεν έχει δηλώσει κάποιες από τις δικές σας συναλλαγές. Σε αυτήν την περίπτωση μπορείτε να συμπληρώσετε τα επιπλέον ποσά στη Δήλωση του Ε1 (049 και 050).

Για την απόδειξη της εξόφλησης με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής των εν λόγω δαπανών, γίνεται δεκτό κάθε πρόσφορο μέσο όπως, κατάσταση κίνησης τραπεζικού λογαριασμού (bank statement) ή αντίγραφο κίνησης τραπεζικού λογαριασμού, αποδεικτικά κατάθεσης ή εξόφλησης, αντίγραφο εκτύπωσης της συναλλαγής από το τερματικό μηχάνημα (POS) κ.λπ, δίχως να απαιτείται η συλλογή αποδείξεων.

Τα έγγραφα (π.χ. κατάσταση κίνησης τραπεζικού λογαριασμού) που αποδεικνύουν την εξόφληση της δαπάνης για απόκτηση αγαθών και λήψη υπηρεσιών, φυλάσσονται από τους φορολογούμενους μέχρι την παραγραφή του δικαιώματος της ΑΑΔΕ για έλεγχο της αρχικής δήλωσης.

Με βάση την νομοθεσία στον υπολογισμό του πραγματικού εισοδήματος δεν περιλαμβάνονται το ποσό της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης και το ποσό της διατροφής που δίδεται από τον φορολογούμενο. Εδώ θα πρέπει να προσεχθεί το γεγονός ότι, ως γνωστό το 2021, όταν τα εισοδήματα των μη μισθωτών θα φορολογηθούν η εισφορά αλληλεγγύης θα είναι μηδενική. Συνεπώς το εισόδημα επι του οποίου θα πρέπει να υπολογιστεί το ελάχιστο ποσό του 30% του εισοδήματος που θα πρέπει να συγκεντρωθεί σε ηλεκτρονικές αποδείξεις είναι μεγαλύτερο αφού δεν θα αφαιρεθεί το ποσό της εισφοράς αλληλεγγύης.

Ευτυχώς όμως δεν θα υπολογίζεται ως πραγματικό εισόδημα το τεκμαρτό στις περιπτώσεις που αυτό είναι μεγαλύτερο από το πραγματικό.

Ποιες δαπάνες μετράνε
Οι καλυπτόμενες κατηγορίες δαπανών προκύπτουν από τις ομάδες δεικτών που τηρεί η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ), οι οποίες περιλαμβάνονται στον ακόλουθο πίνακα:

Ομάδα 1 (Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά)

Ομάδα 2 (Αλκοολούχα ποτά και καπνός)

Ομάδα 3 (Ένδυση και υπόδηση)

Ομάδα 4 (Στέγαση), εξαιρουμένων των ενοικίων

Ομάδα 5 (Διαρκή αγαθά, είδη νοικοκυριού και υπηρεσίες)

Ομάδα 6 (Υγεία)

Ομάδα 7 (Μεταφορές), εξαιρουμένης της δαπάνης για τέλη κυκλοφορίας και της αγοράς οχημάτων, πλην των ποδηλάτων

Ομάδα 8 (Επικοινωνίες)

Ομάδα 9 (Αναψυχή, πολιτιστικές δραστηριότητες), εξαιρουμένης της αγοράς σκαφών, αεροπλάνων και αεροσκαφών

Ομάδα 10 (Εκπαίδευση)

Ομάδα 11 (Ξενοδοχεία, καφέ, εστιατόρια)

Ομάδα 12 (Άλλα αγαθά και υπηρεσίες)

Ποιοι θα έχουν χαμηλότερο όριο δαπανών
Το ελάχιστο όριο των 30% του εισοδήματος μπορεί να μειωθεί στο 20% στην περίπτωση που οι δαπάνες, που έχουν πραγματοποιηθεί εντός του εκάστοτε φορολογικού έτους αφορούν σε φόρους, δόσεις δανείων, ενοίκια και το ποσό που προκύπτει αν αθροιστούν υπερβαίνει το εξήντα τοις εκατό (60%) του πραγματικού υπό την προϋπόθεση ότι οι ανωτέρω δαπάνες έχουν καταβληθεί με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής. Στα ενοίκια περιλαμβάνεται το ποσό που καταβάλλεται για ενοίκιο κύριας ή/και δευτερεύουσας κατοικίας του φορολογούμενου, επαγγελματικής στέγης, καθώς και το ποσό που καταβάλλεται για ενοίκιο κατοικίας των εξαρτώμενων τέκνων που φοιτούν σε άλλη πόλη.

Σε περίπτωση φορολογουμένου που έχουν κατασχεθεί οι τραπεζικοί λογαριασμοί, το όριο των δαπανών που πρέπει να καταβληθούν με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής εντός του φορολογικού έτους περιορίζεται στις πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ.

Ποιοι εξαιρούνται από την συλλογή ηλεκτρονικών αποδείξεων
Από την υποχρεωτική συγκέντρωση ηλεκτρονικών αποδείξεων απαλλάσσονται οι εξής κατηγορίες:

 1. Φορολογούμενοι που ως το τέλος του εκάστοτε φορολογικού έτους έχουν συμπληρώσει το εβδομηκοστό (70ό) έτος της ηλικίας τους.
 2. Άτομα με ποσοστό αναπηρίας ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω.
 3. Όσοι βρίσκονται σε δικαστική συμπαράσταση.
 4. Οι φορολογικοί κάτοικοι αλλοδαπής, που υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης στην Ελλάδα.
 5. Δημόσιοι λειτουργοί και δημόσιοι υπάλληλοι που υπηρετούν στην αλλοδαπή, καθώς και φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας που διαβιούν ή εργάζονται στην αλλοδαπή. Στην έννοια της αλλοδαπής περιλαμβάνονται τόσο τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ε.Ο.Χ., όσο και οι τρίτες χώρες (π.χ. ΗΠΑ).
 6. Ανήλικοι που υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.
 7. Οι υπηρετούντες την υποχρεωτική στρατιωτική τους θητεία.
 8. Φορολογούμενοι που κατοικούν μόνιμα σε χωριά με πληθυσμό έως 500 κατοίκους και σε νησιά με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή, εκτός αν πρόκειται για τουριστικούς τόπους, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
 9. Οι φορολογούμενοι που είναι δικαιούχοι Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ).
 10. Οι φορολογούμενοι που βρίσκονται σε κατάσταση μακροχρόνιας νοσηλείας (πέραν των 6 μηνών).
 11. Όσοι διαμένουν σε οίκο ευγηρίας και σε ψυχιατρικό κατάστημα.
 12. Οι φυλακισμένοι

news247.gr

Πηγή: dete.gr