Η Κτηματική αναζητά αυτούς που έφτιαξαν εξέδρες στην Ροδινή

0
296

Η ανακοίνωση της Κτηματικής Υπηρεσίας Αχαΐας αναφέρει:
Ο Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας Αχαΐας, σε εκτέλεση της § 5 του αρ. 27 του Ν.2971/2001 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το αρ. 39 του Ν.4607/2019 περί προστασίας αιγιαλού και παραλίας, αναφορικά με την ύπαρξη οκτώ (08) συνολικά ξύλινων και τσιμεντένιων εξεδρών κατά μήκος της παραλίας Ροδινής Δ. Πατρέων.Προσκαλούμε όποιον γνωρίζει τα στοιχεία της ταυτότητας αυτού που ανέγειρε τις ως άνω αυθαίρετες κατασκευές, όπως τα γνωστοποιήσει σχετικώς προς την υπηρεσία μας εντός τριάντα (30) ημερών από την δημοσίευση της παρούσας, για την απομάκρυνσή τους.

Πηγή: dete.gr