«GRAFID – Καινοτόμος δράση του Τυπογραφείου Δ. Παναγιωτόπουλος & ΣΙΑ ΟΕ σε συνεργασία με το ΙΤΕ-ΙΕΧΜΗ στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2014-2020» ολοκληρώνεται μετά από 2,5 χρόνια έρευνας κι υλοποίησης

0
312

Η πρόταση

Περίληψη πρότασης

Η ταχύτατη τεχνολογική εξέλιξη της νέας-τρίτης γενιάς του διαδικτύου, που έχει σαν βάση του τη διασύνδεση στον παγκόσμιο ιστό φυσικών αντικειμένων (IoT – Internet of things), προϋποθέτει την ανάπτυξη αισθητήρων που θα μπορούν να ενσωματώνονται σε αντικείμενα στο φυσικό χώρο προσδίδοντας τους έτσι δυνατότητες αλληλεπίδρασης με το περιβάλλον τους. Έναν τέτοιο ρόλο αναμένεται να παίξουν πολύ σύντομα και τα κυκλώματα RFID (RadioFrequencyIdentification) δηλ. στοιχεία αναγνώρισης / σήμανσης στην περιοχή των ραδιοσυχνοτήτων (840-960 ΜΗz / 13.56 ΜΗz).

Το έργο στοχεύει στην ανάπτυξη συστήματος εκτύπωσης σε χαρτί εύκαμπτων και ανθεκτικών κυκλωμάτων RFID με βάση το μελάνι γραφενίου. Κατά την διάρκεια του έργου θα αναπτυχθεί απλή μέθοδος παραγωγής μελανιού γραφενίου, ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην εκτύπωση τύπου screen (μεταξοτυπία).

H ποιότητα και τα χαρακτηριστικά του μελανιού θα επιτρέπουν την εκτύπωση κυκλωμάτων σε συγκεκριμένο τύπο χαρτιού, με δομικά και ηλεκτρικά χαρακτηριστικά, έτσι ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε εκτύπωση κεραιών RFID. Με την λήξη του έργου, η επιχείρηση θα είναι σε θέση να εκτυπώνει πρότυπες ετικέτες και κυκλώματα RFID/NFC με απώτερο στόχο την χρήση τους σε συσκευασίας χάρτου και συγκεκριμένα σε συσκευασίες φαρμάκων. Οι ετικέτες και τα κυκλώματα εσωτερικά τις συσκευασίας θα σχεδιαστούν, έτσι ώστε να είναι σε θέση να παρέχουν πληροφορίες για τον έλεγχο αυθεντικότητας των φαρμάκων – που αποτελεί ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα της φαρμακοβιομηχανίας, τις οδηγίες χρήσης και τις παρενέργειες, ενώ θα επιτρέπουν τη σύνδεση με κατάλληλη ιατρική εφαρμογή (tablet/mobile, υπολογιστής) για τον έλεγχο χορήγησης φαρμάκων υπό καθεστώς.

Αντικείμενο και στόχοι

Σκοπός του συνόλου της πρότασης ήταν η δημιουργία προηγμένων – «έξυπνων» χάρτινων συσκευασιών για φαρμακευτικά σκευάσματα καθώς και μίας ολοκληρωμένης γραμμής παραγωγής που θα υποστηρίζει την κατασκευή αυτών στην Πάτρα.

Μετά το πέρας του έργου, θα υπάρχει ένα προϊόν το οποίο να μπορεί να διατεθεί άμεσα στην αγορά. Συγκεκριμένα εκτός από την ίδια τη διαδικασία παραγωγής στην Πάτρα, θα μπορεί να υπάρχει υποστήριξη με βάση την τεχνογνωσία που θα έχει αποκτηθεί στην on-site εγκατάσταση μίας εκτυπωτικής μηχανής και ενσωμάτωσης στην ήδη υπάρχουσα εγκατάσταση οποιασδήποτε φαρμακοβιομηχανίας.

Η ανάπτυξη ενός τέτοιου προϊόντος θα αποφέρει σημαντικά αποτελέσματα τόσο για την περιοχή της Δυτικής Ελλάδας (φαρμακοβιομηχανίες) όσο και για το σύνολο του κλάδου στη χώρα μας, αφού θα μπορεί να ανταγωνιστεί διεθνώς από ακόμη καλύτερη θέση με ένα άκρως καινοτόμο προϊόν. Ταυτόχρονα στόχος αξιοποίησης είναι και μεγάλες βιομηχανίες φαρμάκου στην ΕΕ, οι οποίες θα μπορέσουν μέσω του παραγόμενου προϊόντος να μειώσουν την πειρατεία και το λαθρεμπόριο, ενώ θα προσφέρουν και ένα πλήρως σύγχρονο προϊόν στους πελάτες τους.

Τίτλος πρότασης

Εκτύπωση και παραγωγή κυκλωμάτων τεχνολογίας ανταλλαγής δεδομένων από κοντινή απόσταση (NFC) με μελάνια γραφενίου για έξυπνες συσκευασίες φαρμακευτικών σκευασμάτων

Δ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

& ΣΙΑ FUTURE FORMAT

Η τέχνη συναντά την τεχνολογία και μαζί δημιουργούν σύγχρονα προϊόντα εκτύπωσης υψηλής αισθητικής και άρτιας ποιότητας. Πιστεύουμε στις ιδέες σας. Για αυτό και εξασφαλίζουμε τις καλύτερες τεχνικές και μεθόδους για κάθε εργασία έτσι ώστε κάθε project να φτάσει το 100% των προοπτικών του και να κάνει το όραμά κάθε δημιουργού πραγματικότητα.

Το attention to detail, η επιμονή στη λεπτομέρεια και το μεράκι των ανθρώπων του Future Format εγγυώνται το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για κάθε εργασία. Επενδύουμε συνεχώς στη σχέση μεταξύ δημιουργού και τυπογράφου, επιδιώκοντας μια αμφί- δρομη σχέση εμπιστοσύνης αλλά και δημιουργικότητας. Το Future Format είναι εγγυητής ποιότητας και creative workshop, με βασικό στόχο την εξύψωση κάθε γραφιστικής δημιουρ- γίας στο καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, δημιουργώντας προστιθέμενη αξία σε κάθε project και κάθε brand.

H εταιρεία προσανατολισμένη στην καινοτομία, με στόχο την υψηλή ανταγωνιστικότητα, αλλά και τις καλύτερες υπηρεσίες προς τους πελάτες της, επενδύει συνεχώς στην έρευνα και την ανάπτυξη

Μέθοδοι εκτύπωσης

· Λιθογραφία offset

· Digital printing

· Παραδοσιακή τυπογραφία (letterpress)

· Μεταξοτυπία

Quality Control

· Media standard print

· FograCert quality assurance for prepress, proof, CtP and press installation

· Calibration, profiling and proof output in compliance with the Fogra

· Contract Proof Creation

Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής

Μηχανικής (ΙΕΧΜΗ)

Το Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής (ΙΕΧΜΗ) ιδρύθηκε στην Πάτρα το 1984 και άρχισε να λειτουργεί ως Ανεξάρτητο Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο (αρχικά υπό την ονομασία Ερευνητικό Ινστιτούτο Χημικής Μηχανικής και Χημικών Διεργασιών Υψηλής Θερμοκρασίας – ΕΙΧΗΜΥΘ). Το 1987 το ΙΕΧΜΗ υπήρξε ένα από τα ιδρυτικά Ινστιτούτα τα οποία συνενώθηκαν για να σχηματίσουν το ΙΤΕ (Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας). Το ΙΤΕ περιλαμβάνει έξι Ερευνητικά Ινστιτούτα (4 στο Ηράκλειο, 1 στο Ρέθυμνο, και 1 στην Πάτρα) και σε όλες τις περιοδικές αξιολογήσεις έχει καταταγεί ως «το πρώτο Ερευνητικό Κέντρο που εκτείνεται σε όλη την Ελλάδα». Το ΙΤΕ υπάγεται στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Τα Ερευνητικά Ινστιτούτα του ΙΤΕ συνεργάζονται στενά και δημιουργικά, ως ένα ολοκληρωμένο δίκτυο έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης.

Έχει δεκαετή εμπειρία και ενασχόληση με το γραφένιο και την τεχνολογία του. Συνεργάζεται με μεγάλα κέντρα του εξωτερικού (Univ. Of Cambridge, Manchester, CNR Italy) και συμμετέχει στο εμβληματικό εργαλείο της ΕΕ για την ενίσχυση της έρευνας και της επιχειρηματικότητα, που ονομάζεται Graphene Flagship. Συνεργάζεται από το 2009 με τους κατόχους του βραβείου Nobel Φυσικής 2010 για το γραφένιο, κυρίως για τον χαρακτηρισμό των μηχανικών ιδιοτήτων του γραφενίου με φασματοσκοπικές μεθόδους.

Αποστολή του ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ

· Διεξαγωγή επιστημονικής έρευνας αιχμής.

· Ανάπτυξη και καλλιέργεια συνεργασιών με βιομηχανικές επιχειρήσεις στις χώρες της ΕΕ καθώς και σε άλλες.

· Ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογικών προϊόντων, ευφυών εξειδικευμένων τεχνολογιών και διεργασιών παραγωγής.

· Συμμετοχή στη δημιουργία εταιρειών-τεχνοβλαστών.

· Συνεργασία με άλλους ερευνητικούς οργανισμούς.

· Συμμετοχή στην εκπαίδευση και επιμόρφωση νέων ερευνητών.

· Έντονη συμβολή στην ανάπτυξη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

· Σημαντική συμβολή στην τεχνολογική και οικονομική ανάπτυξη της χώρας.

Ιδέα

Η ύπαρξη πλαστών φαρμάκων στην αγορά και η επίδραση τους στη δημόσια υγεία, και στην οικονομία, σε συνδυασμό με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, μας έδωσαν την ιδέα.

Συνεργασία

Η ενασχόληση του Future Format με το NFC και η ενασχόληση του ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ με το νέο και πολλά υποσχόμενο αγώγιμο υλικό, το γραφένιο δημιούργησαν τη συνεργασία.

 Χρηματοδότηση

Η δράση “Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων για ερευνητικά έργα στους τομείς «Μικροηλεκτρονική» (περιλαμβανομένων των εφαρμογών ενσωματωμένων συστημάτων και καινοτόμων εφαρμογών πληροφορικής) και των «προηγμένων υλικών»” του επιχειρησιακού προγράμματος Δυτική Ελλάδα 2014-2020 έφερε την χρηματοδότηση.

Υλοποίηση

Τον Φεβρουάριο του 2018 ξεκίνησε η υλοποίηση του προγράμματος “Εκτύπωση και παραγωγή κυκλωμάτων τεχνολογίας ανταλλαγής δεδομένων από κοντινή απόσταση (NFC) με μελάνια γραφενίου για έξυπνες συσκευασίες φαρμακευτικών σκευασμάτων” και αναμένεται να έχει θετικά αποτελέσματα για όλους τους εμπλεκόμενους και όχι μόνο.

Το gRaFID

Η ταχύτατη τεχνολογική εξέλιξη της τρίτης, τέταρτης και πέμπτης γενιάς του διαδικτύου, που έχουν σαν βάση τους τη διασύνδεση στον παγκόσμιο ιστό φυσικών αντικειμένων (IoT – Internet of things),προϋποθέτει την ανάπτυξη αισθητήρων που θα μπορούν να ενσωματώνονται σε αντικείμενα στο φυσικό χώρο, προσδίδοντας τους έτσι δυνατότητες αλληλεπίδρασης με το περιβάλλον τους.

Έναν τέτοιο ρόλο αναμένεται να παίξουν πολύ σύντομα (ήδη βλέπουμε χρήσεις τους, π.χ. εισιτήρια μετρό, ανέπαφες συναλλαγές κ.α.) και οι ετικέτες RFID (Radio Frequency Identification) – NFC (Near Field Communication) δηλ. στοιχεία αναγνώρισης / σήμανσης στην περιοχή των ραδιοσυχνοτήτων (840-960 ΜΗz / 13.56 MHz).

Στα πλαίσια του προγράμματος αναπτύσσεται σύστημα εκτύπωσης σε χαρτί εύκαμπτων και ανθεκτικών κυκλωμάτων RFID/NFC, με βάση το μελάνι γραφενίου. Χρησιμοποιείται από το Future Format η μεταξοτυπία για την εκτύπωση των κυκλωμάτων σε διάφορα υποστρώματα με μελάνια που παράγει το ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ.

Οι ετικέτες και τα κυκλώματα εσωτερικά της συσκευασίας σχεδιάζονται έτσι ώστε να είναι σε θέση να παρέχουν πληροφορίες για τον έλεγχο αυθεντικότητας (προσανατολισμένα στα φάρμακα) – που αποτελεί ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα της βιομηχανίας (και φαρμακοβιομηχανίας).

Στην περίπτωση της βιομηχανίας φαρμάκων στην οποία και είναι προσανατολισμένο το πρόγραμμα σχεδιάζεται και εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα, όπου πέρα από τη δυνατότητα αυθεντικοποίησης του φαρμάκου θα μπορεί ο ασθενής να λάβει και επιπλέον πληροφορίες όπως, οι οδηγίες χρήσης και οι παρενέργειες.

Το όραμα

· Νέες θέσεις εργασίας

· Πατέντα μηχανισμού αυθεντικοποίησης

· Ασφάλεια, εγκυρότητα και απλότητα στις συσκευασίες φαρμάκων

· Αμεσότητα στην πληροφορία

Γιατί γραφένιο

· Είναι οικονομικό

· Είναι αγώγιμο

· Είναι state of the art.

LINKS

www.future-format.com

www.grafid.gr

www.iceht.forth.gr

Πηγή: dete.gr