Έναρξη παλιών και νέων τμημάτων του Χορευτικού του Πολιτιστικού Οργανισμού Πάτρας

0
394

Ξεκινούν από την Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2020 όλα τα τμήματα του
Χορευτικού Τμήματος του Πολιτιστικού Οργανισμού Δήμου Πάτρας
σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα προβών του χορευτικού τμήματος
για τις αίθουσες στο λιμάνι. Για τα τμήματα στου Ταραμπούρα στην
αίθουσα εκδηλώσεων του 61 ου Δημοτικού σχολείου τα μαθήματα θα
ξεκινήσουν το Σάββατο 24 Οκτωβρίου 2020.

Η διδασκαλία και γενικότερα η συμμετοχή στις δραστηριότητες του
Χορευτικού Τμήματος είναι δωρεάν (στο Χορευτικό Τμήμα του Δήμου
Πάτρας δεν πληρώνει και δεν πληρώνεται κανείς – τόσο για τους
διδασκόμενους όσο και για τους δασκάλους).
Όλα τα τμήματα θα είναι 20μελή και οι κανόνες λειτουργίας είναι

Οι προσαρμοσμένοι στις σημερινές συνθήκες για την ασφάλεια όλων.
Οι κανόνες είναι οι κάτωθι: 

 1. Όλοι οι συμμετέχοντες είναι υποχρεωμένοι να φορούν μάσκα καθ΄
  όλη την διάρκεια της παραμονής του σε όλους τους χώρους του
  Χορευτικού.
 2. Υποχρεωτική είναι και η χρήση μάσκας καθ΄ όλη την διάρκεια του
  χορευτικού μαθήματος.
 3. Η είσοδος στην αίθουσα στο λιμάνι θα γίνεται από το πίσω μέρος
  που είναι το υπόστεγο. Για τα παιδικά τμήματα οι γονείς αφήνουν
  τα παιδιά στην καγκελόπορτα φορώντας μάσκα
 4. Αν κάποιος νοιώθει αδιαθεσία ή έχει κάποιο από τα συμπτώματα
  (πυρετό – βήχα – καταρροή – κούραση – πονόλαιμο κ.λπ.) δεν
  προσέρχεται στο χώρο.
 5. Για τα παιδικά τμήματα οι γονείς θερμομετρούν τα παιδιά στο σπίτι
  πριν έρθουν στο χώρο και ελέγχουν για τυχόν συμπτώματα
  (διάρροια, εμετοί, βήχας, καταρροή, αδιαθεσία – κούραση,
  πονόλαιμο κ.λπ.) ώστε το παιδί να μείνει σπίτι.
 6. Θερμομέτρηση πριν την είσοδο στην αίθουσα στο προαύλιο.
 7. Με την είσοδο στην αίθουσα απολυμαίνουν τα χέρια τους και
  ακολουθούν την διαγράμμιση που οδηγεί στα ερμάρια για να
  αφήσουν τα προσωπικά τους αντικείμενα. Η είσοδος στην αίθουσα
  θα γίνεται το πολύ 10 λεπτά νωρίτερα.
 1. Στην αίθουσα είναι διαγραμμισμένοι 24 κύκλοι με διάμετρο 2m
  ώστε να εξασφαλίζονται οι αποστάσεις μεταξύ των συμμετεχόντων.
 2. Στην αίθουσα δεν μπαίνει κανείς άλλος για οιονδήποτε λόγω εκτός
  των δασκάλων ή στελεχών.
 3. Σε περίπτωση που κάποιο παιδί ή ενήλικας παρουσιάσει κάποιο
  από τα συμπτώματα του covid-19 κατά την διάρκεια του
  μαθήματος θα φροντίζουμε να αποχωρεί με ασφάλεια από την
  αίθουσα ειδοποιώντας τους γονείς ή κηδεμόνες να έρθουν να το
  πάρουν. Ειδοποιούμε τον υγειονομικό υπεύθυνο του Δήμου για τις
  παραπέρα ενέργειες και ακολουθούμε τις υποδείξεις του.
 4. Τηρείται απουσιολόγιο για τους συμμετέχοντες
  Πρέπει να τονίσουμε ότι όποιος – α δεν συμφωνεί με τους κανόνες δεν
  μπορεί να συμμετάσχει στις δραστηριότητες του τμήματος.  
  Το αναλυτικό πρόγραμμα των μαθημάτων είναι το παρακάτω:
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΧΟΡΕΥΤΙΚΩΝ

ΤΜΗΜΑΤΩΝ 2020 – 2021

ΔΕΥΤΕΡΑ ΛΙΜΑΝΙ
Ώρα Τμήμα Χρονιά
17:00 – 18:00 Ψυχαγωγίας Αρχάριοι
18:15 – 19:15 Ψυχαγωγίας 3 ης – 4 ης χρονιάς
19:30 – 20:30 Ψυχαγωγίας 5 ης – 6 ης …. χρονιάς
20:45 – 21: 45 εντατικό Αρχάριοι Α΄ τμήμα
22.00 – 23.00 εντατικό Αρχάριοι Β΄ τμήμα

ΤΡΙΤΗ ΛΙΜΑΝΙ
Ώρα Τμήμα Χρονιά
15.00 – 17.00 Ρώσικα
17:00 – 18:00 Ψυχαγωγίας 1 ης – 2 ης χρονιάς
18:15 – 19:15 Ψυχαγωγίας 3 ης – 4 ης χρονιάς
19:30 – 20:30 Ψυχαγωγίας Κυριών
20:45 – 21: 45 εντατικό Μεσαίοι
22.00 – 23.00 εντατικό Παλιοί τμήμα Α΄

ΤΕΤΑΡΤΗ ΛΙΜΑΝΙ
Ώρα Τμήμα Χρονιά
17:00 – 18:00 Ψυχαγωγίας 3ης – 4 ης χρονιάς
18:15 – 19:15 Ψυχαγωγίας 5 ης – 6 ης …. χρονιάς
19:30 – 20:30 Παιδικό. Δ΄- ΣΤ΄ δημοτ 4 η χρονιά
20:45 – 21: 45 εντατικό Αρχάριοι Α΄ τμήμα
22.00 – 23.00 εντατικό Αρχάριοι Β΄ τμήμα

ΠΕΜΠΤΗ ΛΙΜΑΝΙ
Ώρα Τμήμα Χρονιά
17:00 – 18:00 παιδικό Α΄- Β΄ δημ. αρχάρια
18:15 – 19:15 παιδικό Α΄- Β δημ, 2 ης χρονιάς
19:30 – 20:30 ψυχαγωγίας 1 ης – 2 ης χρονιάς
20:45 – 21: 45 εντατικό Μεσαίοι
22.00 – 23.00 εντατικό Παλιοί τμήμα Α΄
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΛΙΜΑΝΙ
Ώρα Τμήμα Χρονιά
17:00 – 18:00 παιδικό Β’ Δημ 3 ης χρονιά
18:15 – 19:15 παιδικό Γ’ – Δ’ δημ. 3 ης – 4 ης χρονιάς
19:30 – 20:30 παιδικό
20:45 – 21: 45 Ψυχαγωγίας 6 ης χρονιάς ….
22.00 – 23.00 Εντατικό Παλιοί τμήμα Β’

ΣΑΒΒΑΤΟ ΛΙΜΑΝΙ
Ώρα Τμήμα Χρονιά
09:00 – 10:30 Ρώσικα
10:30 – 11:30 παιδικό Ε΄ – ΣΤ΄ δημ. 2 ης χρονιάς

11:45 – 12:45 παιδικό Γ΄- Ε΄ δημ. 1 ης χρονιάς
13:00 – 14:00 παιδικό ΣΤ΄ δημ – Β΄γυμν 1 ης χρονιάς
14:15 – 16.45 Εφηβικό Εντατικό
17.00 – 18.00 Προεφηβικό Α΄ τμήμα εντατικό
18:15 – 19:15 Προεφηβικό Β΄ τμήμα εντατικό
19:30 – 20:30 εφηβικό Γυμνάσιο – Λύκειο 3 ης – 4 η χρονιά
20:45 – 21:45 ψυχαγωγίας 4 ης – ….. χρονιάς

ΚΥΡΙΑΚΗ ΛΙΜΑΝΙ
Ώρα Τμήμα Χρονιά
10:30 – 11:30 Παιδικό ΣΤ΄δημ – Α’ γυμν 5 ης χρονιάς
11:45 – 12:45 Παιδικό Δ’ – Ε’ δημ. 5 ης χρονιάς
13:00 – 14:00
17:00 – 18:00 Παιδικό Δ΄- ΣΤ’ Δημ. 3 ης – 4 ης χρονιάς
18:15 – 19:15 Εφηβικό Α΄ Γυμν. – Γ΄Λυκ. 3 ης – 4 ης χρονιάς
19:30 – 20:30 Εφηβικό Γ΄ Γυμν. – Γ΄Λυκ 1 ης χρονιάς
20:45 – 21:45 ψυχαγωγίας 4 ης – ….. χρονιάς

ΤΑΡΑΜΠΟΥΡΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ
Ώρα Τμήμα Χρονιά
18:00 – 19:00 Ψυχαγωγίας Αρχάριοι
19:15 – 20:15 Ψυχαγωγίας 3ης χρονιά
20.30 – 21.30 Ψυχαγωγίας 2 ης χρονιάς

ΤΕΤΑΡΤΗ
Ώρα Τμήμα Χρονιά
18:00 – 19:00 Ψυχαγωγίας Αρχάριοι
19:15 – 20:15 Ψυχαγωγίας 3ης χρονιά
20.30 – 21.30 Ψυχαγωγίας 2 ης χρονιάς

ΣΑΒΒΑΤΟ
Ώρα Τμήμα Χρονιά
10:30 – 11.30 Παιδικό Δημοτικό 2 ης χρονιάς αρχάρια

ΚΥΡΙΑΚΗ
Ώρα Τμήμα Χρονιά
16:00 – 17:00 Παιδικό Α’ – ΣΤ΄ Δημοτικού αρχάρια
17:15 – 18:15 Παιδικό Γυμνάσιο – λύκειο αρχάρια
18:30 – 19:30 Παιδικό – εφηβικό Δημοτικό 2 ης χρονιάς
19:45 – 20:45 Παιδικό – εφηβικό Γυμνάσιο – Λύκειο 2 η χρονιά

Πηγή: dete.gr