Σχολεία: Tι «κόβει» η Κεραμέως για «κάλυψη διδακτικών ωρών λόγω καταλήψεων»

0
374

Με υλοποίηση της ειδικής υπουργικής απόφασης την οποία υπογράφει η υπουργός Παιδείας, Νίκη Κεραμέως και ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Θεόδωρος Σκυλακάκης σκοπεύει η κυβέρνηση να καλύψει τις διδακτικές ώρες των καταλήψεων στο σχολεία που έγιναν. Χαρακτηριστικό είναι, δε, ότι στην ΚΥΑ αναγράφεται πως λαμβάνεται υπόψη η «απώλεια πολλών διδακτικών ωρών λόγω καταλήψεων, γεγονός με σοβαρές συνέπειες για το σύνολο των μαθητών». Προσδιορίζεται η «ανάγκη αναπλήρωσης αυτών».

Μάλιστα,  επικαλείται και την «εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με την οποία από την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων». Το ύψος της δαπάνης «που θα προκληθεί, θα εξαρτηθεί από τα πραγματικά περιστατικά (αριθμός σχολικών μονάδων, πλήθος διδακτικών ωρών, αριθμός απασχολούμενων εκπαιδευτικών)», σημειώνεται.

Στην απόφαση υπό τον τίτλο «κάλυψη διδακτικών ωρών λόγω καταλήψεων των σχολικών μονάδων».

ορίζονται τα παρακάτω που θα «κοπούν» ώστε να αναπληρωθούν οι διδακτικές ώρες:

1. Στα σχολεία που απώλεσαν διδακτικές ώρες λόγω καταλήψεων, η αναπλήρωσή τους εξασφαλίζεται κατά σειρά με τους ακόλουθους τρόπους, εντός τεσσάρων (4) μηνών:

α. Περικοπή περιπάτων, επισκέψεων και εκδρομών.

β. Περιορισμός των εργάσιμων ημερών των πολυήμερων εκδρομών.

γ. Αξιοποίηση των σχολικών εορτών (πραγματοποιούνται και οι εορταστικές εκδηλώσεις και τα μαθήματα).

δ. Αξιοποίηση διακοπών των Χριστουγέννων και του Πάσχα, καθώς και των Σαββάτων.

2. Ο Διευθυντής/ντρια συγκαλεί το Σχολικό Συμβούλιο, το οποίο εισηγείται στον Σύλλογο Διδασκόντων/ουσών τον τρόπο αναπλήρωσης των απολεσθεισών ωρών στη βάση των ανωτέρω επιλογών και ολοκλήρωσης της διδακτέας ύλης και ο Σύλλογος αποφασίζει σχετικά. Η απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών υποβάλλεται στον/στη Διευθυντή/ντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ενημέρωση.

Πηγή: dete.gr