Παρεμβάσεις σε αθλητικούς χώρους στην Αιγιάλεια

0
301

Συνεχείς παρεμβάσεις για την βελτίωση και την καλύτερη εξυπηρέτηση των αθλούμενων αλλά και των
θεατών αγωνισμάτων γίνονται από το ΝΠΔΔ «Πολιτισμός, Παιδεία, Αθλητισμός και Κοινωνική
Προστασία Δήμου Αιγιαλείας» στους αθλητικούς χώρους της Αιγιάλειας.
Το τελευταίο διάστημα έχει γίνει αποκατάσταση σε φθορές και παρεμβάσεις στα γήπεδα Ροδιάς, Ζήριας,
Αβύθου και Διακοπτού όπου αντικαταστάθηκαν παλαιά σίδερα στην περίφραξη, έγινε επιδιόρθωση σε
κράσπεδα,και μια σειρά ακόμα άμεσων εργασιών που απαιτούνταν, στο γήπεδο 5Χ5 των Σελιανιτίκων
άναψαν οι προβολείς μετά από περίπου μια πενταετία, ενώ σε εξέλιξη είναι η διαδικασία του
διαγωνισμού από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ύψους 430.000€ για την Βελτίωση Αθλητικών
Εγκαταστάσεων Δ.Ε. ΑΙΓΙΟΥ, ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ, ΑΙΓΕΙΡΑΣ, ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ & ΕΡΙΝΕΟΥ.
«Πρωταρχικός μας στόχος η παροχή των καλύτερων δυνατών υπηρεσιών στους συμπολίτες μας μέσω
συνεχούς βελτίωσης των αθλητικών μας εγκαταστάσεων και στο πλαίσιο αυτό οι βελτιώσεις από ιδίους
πόρους του ΝΠΔΔ θα συνεχιστούν στα γήπεδα όπου απαιτείται σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες της
Αιγιάλειας» τονίζει ο πρόεδρος του ΝΠΔΔ Πολιτισμός, Παιδεία, Αθλητισμός και Κοινωνική Προστασία
κ ́.Παναγιώτης Ανδριόπουλος.
Σε ότι αφορά την διαδικασία του διεθνούς ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού ο κ ́.Ανδριόπουλος
σημειώνει: «Θα πρέπει να ευχαριστήσω όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες του δήμου μας (Τεχνική
Υπηρεσία και Τμήμα Προμηθειών) για την αγαστή συνεργασία και την άμεση ανταπόκριση και
συνεργασία με το ΝΠΔΔ ώστε να προχωρήσει η διενέργεια του διαγωνισμού που θα μας αλλάξει την όψη
σε πέντε γήπεδα της Αιγιάλειας»
Να σημειωθεί ότι η Τεχνική Έκθεση της Μελέτης συντάχθηκε από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
του Δήμου Αιγιαλείας, που κατέληξε στις τεχνικές προδιαγραφές και τον προϋπολογισμό της προμήθειας
μετά από διαλογική συζήτηση.
Τα προς προμήθεια είδη αφορούν τη μεταφορά και εγκατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα για τα γήπεδα
Αβύθου και Αιγείρας και τοποθέτηση μεταλλικών κερκίδων στα γήπεδα Ζήριας, Τέμενης και Ροδιάς.

Πηγή: dete.gr