Οι υψηλές θερμοκρασίες αυξάνουν απότομα τη δράση της ευδεμίδας στα αμπέλια

0
130

Πηγή: dete.gr