Οι υψηλές θερμοκρασίες αυξάνουν απότομα τη δράση της ευδεμίδας στα αμπέλια

0
97

Πηγή: dete.gr