Νέα μέτρα για εργαζόμενους: Ποιοι θα πάρουν αποζημίωση ειδικού σκοπού, τα ποσοστά τηλεργασίας

0
309

Αποζημίωση ειδικού σκοπού ύψους 249 ευρώ για 14 ημέρες θα πάρουν οι εργαζόμενοι των επιχειρήσεων που θα μείνουν κλειστές με εντολή δημόσιας αρχής λόγω του ότι βρίσκονται σε κόκκινες περιοχές λόγω της αύξησης των κρουσμάτων του κορoνοϊού.

Ειδικότερα, σήμερα Πέμπτη 22 Οκτωβρίου, ψηφίζεται η σχετική τροπολογία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων η οποία περιλαμβάνει μία σειρά μέτρων για εργαζόμενους και επιχειρήσεις ανάλογα σε ποια Περιφέρεια ανήκουν σύμφωνα με τον χάρτη υγειονομικής ασφάλειας και προστασίας του κορονοϊού.

Παράλληλα, οι εργαζόμενοι των επιχειρήσεων που βρίσκονται σε πορτοκαλί και κίτρινες περιοχές είναι υποχρεωμένοι να το μπουν σε τηλεργασία το 40% του προσωπικού και του 20% αντίστοιχα.

Περιοχές στο κόκκινο 

Για όσες επιχειρήσεις τεθούν σε αναστολή λειτουργίας με κρατική εντολή, προβλέπεται υποχρεωτική αναστολή των συμβάσεων εργασίας και δικαίωμα αποζημίωσης ειδικού σκοπού στους εργαζόμενους επιχειρήσεων, τουλάχιστον για 14 ημέρες και έως το διάστημα, κατά το οποίο ορίζεται η αναστολή λειτουργίας.

Για επιχειρήσεις που πλήττονται σημαντικά, βάσει ΚΑΔ κύρια δραστηριότητας (ή δευτερεύουσας με τον μεγαλύτερο κύκλο εργασιών το 2018), προβλέπεται:

– δυνατότητα αναστολής των συμβάσεων εργασίας, με αναγνώριση δικαιώματος αποζημίωσης ειδικού σκοπού (534 ευρώ για 30 ημέρες) σε μέρος ή το σύνολο των εργαζομένων για όσο χρονικό διάστημα η Περιφέρεια βρίσκεται σε επιδημιολογικό επίπεδο «πολύ υψηλό» και όχι λιγότερο από 14 ημέρες. Η υποβολή δηλώσεων γίνεται στο ΠΣ «Εργάνη» ενώ καλύπτονται πλήρως και οι εισφορές του μισθωτού στο ύψος του ονομαστικού του μισθού. Μετά το πέρας της αναστολής, οι εργοδότες υποχρεούνται να διατηρήσουν τον ίδιο αριθμό εργαζομένων για ισόχρονο διάστημα με αυτόν της αναστολής.

– δυνατότητα ένταξης εργαζομένων στον Μηχανισμό «Συν-Εργασία», για όσους εργαζόμενους δεν τεθούν σε αναστολή

– υποχρεωτική εφαρμογή συστήματος εξ αποστάσεως εργασίας σε ποσοστό 40% των εργαζομένων που μπορούν να εργαστούν από απόσταση. Η υποχρεωτική τηλεργασία προαναγγέλλεται στην «Εργάνη» για όσο χρονικό διάστημα η Περιφέρεια βρίσκεται σε επιδημιολογικό επίπεδο «πολύ υψηλό».

Για όσο χρονικό διάστημα οι συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων τους τελούν σε αναστολή, υποχρεούνται οι επιχειρήσεις – εργοδότες να μην προβούν σε μειώσεις προσωπικού με καταγγελία των συμβάσεων εργασίας και σε περίπτωση πραγματοποίησής τους, οι καταγγελίες αυτές είναι άκυρες.

Επιπρόσθετα, προβλέπεται ότι οι επιχειρήσεις – εργοδότες που πλήττονται σημαντικά υποχρεούνται να διατηρούν τον ίδιο αριθμό εργαζομένων για χρονικό διάστημα ίσο με το χρονικό διάστημα της αναστολής της σύμβασης εργασίας των εργαζομένων τους.

Περιοχές στο πορτοκαλί

– προβλέπεται δυνατότητα αναστολής των συμβάσεων εργασίας, για μέρος ή το σύνολο των εργαζομένων για όσο χρονικό διάστημα η Περιφέρεια βρίσκεται στο αντίστοιχο επιδημιολογικό επίπεδο βάσει ΚΑΔ.

– προβλέπεται δυνατότητα ένταξης εργαζομένων στον Μηχανισμό «Συν-Εργασία» για όσες συμβάσεις εργασίας δεν τεθούν σε αναστολή.

– υποχρεωτική εξ αποστάσεως εργασίας σε ποσοστό 40% των εργαζομένων που μπορούν να εργαστούν από απόσταση.

Περιοχές στο κίτρινο

– προβλέπεται δυνατότητα αναστολής των συμβάσεων εργασίας, για μέρος ή το σύνολο των εργαζομένων για όσο χρονικό διάστημα η Περιφέρεια βρίσκεται στο αντίστοιχο επιδημιολογικό επίπεδο βάσει ΚΑΔ.

– προβλέπεται δυνατότητα ένταξης εργαζομένων στον Μηχανισμό «Συν-Εργασία» για όσες συμβάσεις εργασίας δεν τεθούν σε αναστολή

– εφαρμόζεται υποχρεωτική εξ αποστάσεως εργασίας σε ποσοστό 20%

Περιοχές στο πράσινο 

– προβλέπεται δυνατότητα αναστολής των συμβάσεων εργασίας, για μέρος ή το σύνολο των εργαζομένων για όσο χρονικό διάστημα η Περιφέρεια βρίσκεται στο αντίστοιχο επιδημιολογικό επίπεδο βάσει ΚΑΔ.

– προβλέπεται δυνατότητα ένταξης εργαζομένων στον Μηχανισμό «Συν-Εργασία» για όσες συμβάσεις εργασίας δεν τεθούν σε αναστολή

Στις Περιφέρειες που είναι στο «χαμηλό» επίπεδο (πράσινο) δεν υπάρχει υποχρεωτικό ποσοστό τηλεργασίας.

Πηγή: dete.gr