Ν. Φαρμάκης: «Ισχυρό στήριγμα ο Μηχανισμός Διάγνωσης της Αγοράς Εργασίας : Πιο ισχυρές επιχειρήσεις, πιο πολλές θέσεις εργασίας»

0
180

Πηγή: dete.gr