Μέτρα για τη στήριξη επιχειρήσεων και νοικοκυριών ζητούν τοπικοί οικονομικοί και επιστημονικοί φορείς

0
105

Πηγή: dete.gr