Έναρξη προγράμματος κατ’ οίκον παρέμβασης για άτομα με άνοια και τους φροντιστές τους από το σωματείο Φροντίζω στην Πάτρα

0
338

Το Κοινωφελές Σωματείο Αρωγής και Φροντίδας Ηλικιωμένων και ΑμεΑ-
«Φροντίζω» έχει ξεκινήσει, μετά από δωρεά του ΤΙΜΑ Κοινωφελές Ίδρυμα, την υλοποίηση
του έργου «Γέφυρα Φροντίδας για την Τρίτη Ηλικία και την Άνοια», στα πλαίσια του
οποίου πρόκειται να πραγματοποιηθούν δύο εξάμηνοι κύκλοι κατ’ οίκον παρέμβασης
υποστηρίζοντας ανθρώπους με άνοια και τους φροντιστές τους στην περιοχή της Πάτρας.
Παρατηρείται πως η άνοια μπορεί να οδηγήσει σε κοινωνική απομόνωση των
ηλικιωμένων, οικονομική και ψυχοσωματική εξουθένωση των φροντιστών τους εφόσον δεν
λάβουν υποστήριξη και κατάλληλη φροντίδα.
Το πρόγραμμα της κατ’ οίκον παρέμβασης έχει σκοπό να ενισχύσει την
λειτουργικότητα των ατόμων με άνοια, να εξασκήσει τις γνωστικές λειτουργίες τους, να
ενισχύσει την κοινωνικοποίηση και τέλος να συμβάλλει στην υποστήριξη και εκπαίδευση
των φροντιστών αναφορικά με την άνοια, οδηγώντας στην ομαλοποίηση των σχέσεων και
ρόλων μέσα στην οικογένεια.
Συγκεκριμένα οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν:
 Αξιολόγηση νευρογνωστικών λειτουργιών ατόμων με άνοια
 Νοητική και σωματική ενδυνάμωση
 Νοσηλευτική συμβουλευτική

 Εκπαίδευση των οικογενειακών φροντιστών στη διαχείριση της φροντίδας των
ατόμων με άνοια
 Συμβουλευτική υποστήριξη οικογενειακών φροντιστών
 Υποστήριξη οικογενειακών αναγκών που προέκυψαν λόγω της πανδημίας του ιού
Covid-19
Το πρόγραμμα υποστηρίζεται από εξειδικευμένους επαγγελματίες στην άνοια- ψυχολόγο,
κοινωνικό λειτουργό, γυμναστή, νοσηλευτή, και κοινωνικό φροντιστή.
Καθ’ όλη την διάρκεια του προγράμματος θα τηρούνται αυστηρά όλα τα μέτρα υγειονομικής
προστασίας για την διασφάλιση της υγείας τόσο των επαγγελματιών όσο και των
ωφελούμενων και παράλληλα την αποτροπή διασποράς του κορονοϊού. Εφόσον κριθεί
απαραίτητο από την πορεία του ιού στην περιοχή της Αχαΐας οι παρεχόμενες υπηρεσίες
δύναται να τροποποιηθούν για κάποιο χρονικό διάστημα και να χρησιμοποιηθούν
ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας, κατόπιν συνεννόησης με τους ωφελούμενους.
Οι υπηρεσίες θα παρέχονται δωρεάν και οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να δηλώσουν
ενδιαφέρον στο τηλέφωνο του Σωματείου Φροντίζω 2610240242 σε πρωινές ώρες 10:00 –
12:00. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας βάσει κριτηρίων. Υποβολή αιτήσεων μέχρι
30.10.2020.

Πηγή: dete.gr