Έλεγχος σε βάθος 10ετίας για τραπεζικούς λογαριασμούς υπόπτων για μαύρο χρήμα

0
392

Αυτό το νέο «όπλο» στην αντιμετώπιση οικονομικών εγκλημάτων θεσμοθέτησε διάταξη του νόμου για την ενίσχυση των αρχών στην καταπολέμηση της νομιμοποίησης μαύρου χρήματος από εγκληματικές πράξεις και την καταπολέμηση της τρομοκρατίας που ψηφίστηκε πρόσφατα από την Βουλή.

Εφεξής φορείς όπως η ΑΑΔΕ (ο ΣΔΟΕ και τα τελωνεία) και ο Ε-ΕΦΚΑ θα μπορούν να έχουν άμεση πρόσβαση στους τραπεζικούς λογαριασμούς ατόμων τα οποία έχουν κινήσει υποψίες για παράνομες συναλλαγές ή και φοροδιαφυγή.

Συγκεκριμένα προβλέπεται ότι το σύστημα Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών (Σ.Μ.Τ.Λ και Λ.Π.) -το οποίο δημιουργήθηκε από το 2013 με τον ν. 4170 με σκοπό τη διευκόλυνση της άρσης του τραπεζικού απορρήτου ενώπιον των αρμόδιων ελεγκτικών, διωκτικών και δικαστικών αρχών καθώς και για την άμεση συλλογή στοιχείων σχετικών με την οικονομική κατάσταση και τις οικονομικές συναλλαγές προσώπων υπόπτων για οικονομικά εγκλήματα- θα αποτελεί στο εξής τον «κεντρικό αυτοματοποιημένο μηχανισμό ηλεκτρονικής ανάκτησης δεδομένων» για την έγκαιρη εξακρίβωση:

α) οποιωνδήποτε προσώπων κατέχουν ή ελέγχουν λογαριασμούς πληρωμής, τραπεζικούς λογαριασμούς και τραπεζικές θυρίδες

β) κάθε πληροφορίας για φυσικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, που τηρείται από πιστωτικά ιδρύματα, ιδρύματα πληρωμών και ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος και τα οποία δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.

Ο νόμος για το έλεγχο τραπεζικών λογαριασμών σε βάθος χρόνου έως και 10 ετών υπήρχε με την ψήφιση του νόμου 4557/2018 χωρίς όμως να υπάρχει η δυνατότητα του αυτόματου ελέγχου των διωκτικών αρχών στην πρόσβαση των λογαριασμών όσων κίνησαν υποψίες. Αυτό το κομμάτι συμπληρώθηκε σήμερα.

Κεντρικός και αυτόματος ο έλεγχος

Εφεξής ο έλεγχος θα διατάσσεται από ένα ενιαίο φορέα αξιοποιώντας πληροφορίες ή με ρητή δικαστική εντολή .

Αυτό θα γίνεται μέσω ενός «κεντρικού αυτοματοποιημένου μηχανισμού ηλεκτρονικής ανάκτησης δεδομένων» για όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που διαθέτουν τραπεζικούς καταθετικούς και δανειακούς λογαριασμούς, πιστωτικές κάρτες και τραπεζικές θυρίδες. Μέσω του μηχανισμού αυτού, όλες οι φορολογικές και τελωνειακές υπηρεσίες, ο ΕΦΚΑ, οι υπηρεσίες δίωξης οικονομικών εγκλημάτων και οι εισαγγελικές αρχές θα έχουν τη δυνατότητα να ζητούν και να λαμβάνουν άμεσα σε ηλεκτρονική μορφή πλήρη στοιχεία για όλες τις κινήσεις των τραπεζικών και δανειακών λογαριασμών και τις χρεοπιστώσεις των λογαριασμών πιστωτικών καρτών των πολιτών οι οποίες έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι και 10 έτη πριν από την υποβολή των σχετικών αιτημάτων.

Εκτός από την καταπολέμηση των χρημάτων από εγκληματικές πράξεις, η άμεση πρόσβαση των διωκτικών αρχών θα διευκολύνει και στο τομέα της αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής, αφού μέσω αυτού του συστήματος θα μπορούν να εντοπίζονται και να επιβεβαιώνονται περιπτώσεις αδήλωτων εισοδημάτων τα οποία κατά το παρελθόν μετανάστευσαν στο εξωτερικό σε τραπεζικούς λογαριασμούς της Ελβετίας του Λιχτενστάιν και άλλων φορολογικών παραδείσων. Με τον έλεγχο λογαριασμών σε βάθος χρόνου περιορίζονται σημαντικά τα περιθώρια να βγάλει κάποιος πολλά χρήματα που δεν θα τα δηλώσει στο εξωτερικό και να μείνει ασύλληπτος.

news247

Πηγή: dete.gr