Δυτική Ελλάδα: Τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία του “Εξοικονομώ – Αυτονομώ”

0
291

Νέο Πρόγραμμα «Εξοικονομώ – Αυτονομώ» καλύτερο ή χειρότερο; Αυτό είναι το μεγάλο ερωτηματικό για τον τεχνικό κόσμο που ελπίζουν σε μία αύξηση της κινητικότητας στον κλάδο τους μετά την κρίση που έφερε η πανδημίας, μέσα από τις ανακαινίσεις και τις συντηρήσεις των ακινήτων που έχουν ανάγκη από παρεμβάσεις.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδος Βασίλη Αϊβαλή, η απάντηση στο αρχικό ερώτημα τείνει να είναι θετική. «Μπορούμε να πούμε  το νέο Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον το οποίο πλέον μετονομάστηκε σε «Εξοικονομώ – Αυτονομώ», βαδίζει στη σωστή κατεύθυνση,  σύμφωνα τουλάχιστον με το προσχέδιο οδηγού της δράσης που δόθηκε στην δημοσιότητα».

Τα χρήματα για την περιοχή είναι περισσότερα, όμως και οι όροι του ευνοϊκοί, δίνοντας την δυνατότητα να συμμετάσχει ένας μεγαλύτερος αριθμός ενδιαφερομένων στο πρόγραμμα. 

«Έχουν οριστεί αρκετά περισσότερα διαθέσιμα χρήματα για την περιοχή (57€ στην Δυτική Ελλάδα), με πιο διευρυμένες κατηγορίες εισοδήματος, αλλά και με δυνατότητα υποβολής αιτήσεων περισσότερων της μιας για κάθε ΑΦΜ φυσικού προσώπου, αρκεί να πρόκειται για κύρια κατοικία» τονίζει ο κ. Αϊβαλής και συνεχίζει λέγοντας:

«Όμως παρόλες τις ανωτέρω προσπάθειες προς την βελτίωση του προγράμματος, υπάρχει ένα σημαντικό δομικό πρόβλημα το οποίο ήταν το πιο κρίσιμο την προηγούμενη φορά και δεν βελτιώθηκε. 

Αυτό του τρόπου ένταξης των αιτήσεων στο σύστημα. Είναι το σημείο εκείνο επί του συνόλου της διαδικασίας της παρελθούσας δράσης που παρουσίασε τα σημαντικότερα και μεγαλύτερα προβλήματα και παρά τις προτάσεις που είχαμε κάνει ως ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας προς το ΥΠΕΝ δεν βελτιώθηκε».

Ο τρόπος αυτός ένταξης που προέρχεται από τη μέθοδο όποιος προλάβει τον… Κύριο είδε, ταλαιπώρησε αρκετά την περασμένη χρονιά τους πολιτικούς μηχανικούς και τους επαγγελματίες του τεχνικού κλάδου, όπως και τους ενδιαφερομένους ιδιοκτήτες ακινήτων που έτρεχαν στην κυριολεξία για να κάνουν την αίτηση και να εξασφαλίσουν την χρηματοδότηση.

«Θεωρούμε ότι η επιλογή της μεθοδολογίας της χρονικής προτεραιότητας (όποιος προλάβει) για την ένταξη των αιτήσεων σε τόσο δημοφιλή προγράμματα δεν αποτελεί την βέλτιστη διαδικασία» τονίζει ο κ. Αϊβαλής. « Εμείς, ως ΤΕΕ/ΤΔΕ, εγκαίρως πριν σχεδόν ένα χρόνο, τονίσαμε σαφώς ότι προτιμητέα επιλογή για τη διαδικασία ένταξης είναι η ανταγωνιστική αξιολόγηση μεταξύ των αιτηθέντων σχεδίων μέσω αυτοματοποιημένων συστημάτων.

Με εφαρμογή αδιάβλητων κριτηρίων τα οποία θα προκρίνουν τις εφαρμογές των καλύτερων παρεμβάσεων και της μέγιστης εξοικονόμησης ανά κατοικία.  Παρόλα αυτά η ισχυρή μας σύσταση δεν έγινε δεκτή».

Τι μπορεί να γίνει όμως τώρα για να γλιτώσουν οι επαγγελματίες και οι ιδιοκτήτες ακινήτων την ταλαιπωρία; Ο κ. Αϊβαλής τονίζει: «Αν αυτό δεν μπορεί να αλλάξει αυτή την στιγμή, θα πρέπει να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ικανοποιητική αντιμετώπιση του υπολογιστικού φόρτου στα ηλεκτρονικά συστήματα του Υπουργείου, για να μπορέσουν να ανταποκριθούν απρόσκοπτα στην ζήτηση των Πολιτών στις περιόδους αιχμής.

Επίσης να πραγματοποιηθούν όλες οι απαραίτητες ενέργειες έτσι ώστε να προστατευτεί το πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου από την ύπαρξη επιτηδείων αποκλείοντας την δυνατότητα υποβολής πολλαπλών αιτήσεων από τον ίδιο υπολογιστή/γραφείο σε αφύσικα ελάχιστους χρόνους κάνοντας χρήση εξειδικευμένων λογισμικών».

Από εκεί και πέρα, εξειδικεύοντας στο περιεχόμενο του προσχεδίου του οδηγού του προγράμματος, υπάρχουν κάποια σημεία που σύμφωνα με τον κ. Αϊβαλή, χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής και πιθανής αναδιατύπωσης πριν την οριστική έκδοσή του οδηγού.

«Ένα από αυτά είναι η υποχρεωτική επιλογή εσωτερικής θερμομόνωσης όπου υπάρχουν χωνευτά συρόμενα κουφώματα.  Μία υποχρέωση που είναι κατ’ αρχάς σωστή τεχνικά αλλά δημιουργεί αρκετά προβλήματα μιας και η εξωτερική τοποθέτηση παντζουριών ή επικαθήμενων ρολών αλλάζει την όψη της πολυκατοικίας με πιθανή εφαρμογή της σε ένα μοναδικό διαμέρισμα με αποτέλεσμα να απαιτούνται επιπλέον ενέργειες προς τις αντίστοιχες υπηρεσίες δόμησης.

Απαραίτητη επίσης κρίνεται η ανάγκη τροποποίησης της διάταξης (ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/43266/1174-ΦΕΚ1843/Β/ 13.05.20) από την οποία προκύπτει ότι για την υλοποίηση εφαρμογής εξωτερικής θερμομόνωσης -όπου δεν υπάρχει πρόβλεψη στον κανονισμό πολυκατοικίας ή ύπαρξη αυτού- επιβάλλεται σύμφωνη γνώμη του 100% των ιδιοκτητών της πολυκατοικίας κάτι το οποίο σπάνια θα επιτευχθεί.

Πιστεύουμε ότι στο πνεύμα βελτίωσης των διαδικασιών του προγράμματος αλλά και του δημοσιευμένου προσχεδίου του οδηγού, οι ανωτέρω ενέργειες θα πρέπει άμεσα να υλοποιηθούν. Είναι προς το συμφέρον του συνόλου των εμπλεκομένων στην δράση συμβάλλοντας στην επίτευξη των στόχων του προγράμματος».

Κ.Α.

(από την εφημερίδα “7 Μέρες Ενημέρωση”).

Πηγή: dete.gr