Δηλώσεις Covid-19: Έως τις 20 Νοεμβρίου για τα «κουρεμένα» ενοίκια Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου

0
357

Προθεσμία μέχρι τις 20 Νοεμβρίου δίνει το υπουργείο Οικονομικών στους ιδιοκτήτες ακινήτων που έχουν ήδη συμφωνήσει με τους ενοικιαστές τους  τη μείωση ενοικίου τουλάχιστον κατά 30% για να υποβάλουν τη δήλωση COVID-19 για τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο.

Με την υποβολή της δήλωσης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ οι ιδιοκτήτες θα κερδίσουν έκπτωση φόρου ίση με το 12% του αρχικού ενοικίου η οποία θα συμψηφιστεί με το φόρο εισοδήματος ή τον ΕΝΦΙΑ.

Όπως ορίζεται σε απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή:

1. Σε περίπτωση που κατόπιν σχετικής συμφωνίας με το μισθωτή, το μίσθωμα των μηνών Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου, Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2020 μειώνεται σε ποσοστό τουλάχιστον 30%, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19, οι εκμισθωτές ακινήτων υποβάλλουν δήλωση περί μεταβολής του μισθώματος («Δήλωση Covid») για τους μήνες Σεπτέμβριο έως και Δεκέμβριο 2020, κατά περίπτωση. Η  δήλωση, αρχική ή τροποποιητική, υποβάλλεται μέχρι την 20η ημέρα του μήνα που αφορά η μείωση, με εξαίρεση τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο για τους οποίους η Δήλωση Covid υποβάλλεται μέχρι και την 20η Νοεμβρίου 2020.

2. Προκειμένου να υποβληθεί η «Δήλωση Covid» θα πρέπει μέχρι την ως άνω ημερομηνία να έχει υποβληθεί η αρχική ή η τροποποιητική «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας» η οποία θεωρείται εμπρόθεσμη.

3. Η αποδοχή της «Δήλωσης Covid» για τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο από τους μισθωτές διενεργείται μέχρι και την 27η Νοεμβρίου 2020.

Σημειώνεται ότι για το προαιρετικό κούρεμα του ενοικίου θα πρέπει:

  • Να υποβληθεί η δήλωση Covid στην εφαρμογή της ΑΑΔΕ για τη δήλωση των στοιχείων μισθώσεων ακινήτων, και
  • Να καταβληθεί το υπόλοιπο μίσθωμα στον εκμισθωτή υποχρεωτικά εντός της συμφωνημένης προθεσμίας καταβολής του, και το πολύ εντός του μηνός τον οποίον αφορά.

Πηγή: dete.gr