Διαδικτυακή συνάντηση εργασίας (workshop) για την Καινοτομία στην Αγροδιατροφή από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

0
270

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας διοργανώνει συνάντηση εργασίας-workshop με θέμα:
«Kαινοτομία στην Αγροδιατροφή – Ο ρόλος των ομάδων τοπικής δράσης –
Συνέργειες», την Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2020. Θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά στο
πλαίσιο του 2ου Διεθνούς Συνεδρίου για την Γεωργία Ακριβείας που διοργανώνεται
από το Εργαστήριο Εδαφολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών (UPATRAS).
Το workshop στοχεύει να φέρει σε επαφή δημόσιες αρχές, πανεπιστήμια, δημόσιους
και ιδιωτικούς Οργανισμούς Έρευνας και Τεχνολογίας, επαγγελματικές ενώσεις,
γεωργικές επιχειρήσεις και ομάδες τοπικής δράσης, με σκοπό την ανταλλαγή
εμπειριών και καλών πρακτικών για την δημιουργία συνεργειών, ώστε να εφαρμοστεί
η καινοτομία στον Αγροδιατροφικό Tομέα.
Το 2 ο Διεθνές Συνέδριο «Precision agriculture and Innovation in Greece and Italy»
διοργανώνεται από το Εργαστήριο Εδαφολογίας του Πανεπιστήμιου Πατρών με την
υποστήριξη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στο πλαίσιο του έργου TAGs –
«Υπηρεσίες τεχνολογικής και επιχειρηματικής καινοτομίας για την τόνωση των
τοπικών οικοσυστημάτων γεωργικών τροφίμων και για τη στήριξη διασυνοριακής
συνεργασίας μεταξύ Ομάδων τοπικής δράσης», το οποίο χρηματοδοτείται από το
Πρόγραμμα InterregV/A Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020.
Λόγω των μέτρων που λαμβάνονται κατά της πανδημίας COVID-19, οι ομιλίες και
παρουσιάσεις θα γίνουν μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας (εκτός συγκεκριμένων

ομιλητών που θα γίνουν διαζώσης) ενώ ταυτόχρονα θα υπάρχει η δυνατότητα
παρακολούθησης των εργασιών μέσω livestreaming.
Για την παρακολούθηση του συγκεκριμένο workshop που διοργανώνει η Περιφέρεια
Δυτικής Ελλάδας, είναι απαραίτητη η εγγραφή των συμμετεχόντων στην φόρμα:
https://forms.gle/rarsS94TP2ezPT3JA

Πηγή: dete.gr