Διαδικτυακή ενημερωτική εκδήλωση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Δυτικής Ελλάδας

0
338

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 12.30 μ.μ. η
διαδικτυακή ενημερωτική εκδήλωση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Δυτικής Ελλάδας για
τον Δήμο της Πάτρας μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας.
Η εκδήλωση συντονίστηκε από την κα. Ζωγοπούλου Μ. συνεργάτη της ΠΕΔ Δυτικής
Ελλάδας.
Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης, ο Προϊστάμενος της ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας, κος Καμπέρος
Θ., παρουσίασε τις δράσεις του έργου με τίτλο: «Promoting Area Attractiveness Τhrough
Hiking and Introducing a Different Touristic Approach (P.A.T.H.)», το οποίο υλοποιείται και
χρηματοδοτείται στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας
INTERREG V-A Ελλάδα – Ιταλία 2014 – 2020. Εν συνεχεία ακολούθησε εποικοδομητικός
διάλογος με τους συμμετέχοντες στην εκδήλωση.
Στόχος του έργου, η τουριστική ανάδειξη και προβολή της Δυτικής Ελλάδας, μέσω της
δημιουργίας ειδικά διαμορφωμένων ηλεκτρονικών περιηγητικών διαδρομών της περιοχής.
Η δημιουργία των θεματικών διαδρομών πρόκειται να ενισχυθεί από την ανάπτυξη μιας
ολοκληρωμένης πολυμεσικής διαδικτυακής πλατφόρμας, που θα επιτρέπει στους τελικούς
χρήστες να προγραμματίσουν την επίσκεψή τους ανάλογα με τις εξατομικευμένες ανάγκες
τους. Προβλέπεται, επίσης, η ανάπτυξη μιας σειράς δράσεων για τη δημιουργία ειδικά
διαμορφωμένων διαδρομών που θα επιτρέπουν την πρόσβαση σε ΑμεΑ.
Μία, επίσης, σημαντική δράση του Έργου η οποία παρουσιάστηκε αφορά στην υλοποίηση
του Μαθητικού Διαγωνισμού Τουριστικής Προβολής της Δυτικής Ελλάδας από τους μαθητές
της Δευτ/θμιας Εκπαίδευσης. Την οργάνωση και τον συντονισμό για την υλοποίηση του
Διαγωνισμού έχει αναλάβει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, επίσης, ένας εκ των εταίρων του
Έργου.
Εκ μέρους της Περιφ/κής Διεύθυνσης Πρωτ/θμιας και Δευτ/θμιας Εκπαίδευσης και της
Διεύθυνσης Δευτ/θμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας αναφέρθηκε το στάδιο υλοποίησης στο οποίο
βρίσκεται ο Διαγωνισμός καθώς και ενδιαφέρουσες προτάσεις προς υλοποίηση στο μέλλον
για την παρακίνηση της νεολαίας στην ανάδειξη των τοπικών περιοχών.
Ο κος Καπώνης Δ., επίσης στέλεχος της ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας, αναφέρθηκε στις εκδηλώσεις
δημοσιότητας του Έργου στην περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας και του θετικού αντικτύπου
που αυτές έλαβαν από του Δήμους της Αιτωλοακαρνανίας και τους εκεί τοπικούς φορείς της
περιοχής.
Όλοι οι φορείς που συμμετείχαν στην διαδικτυακή ενημερωτική παρουσίαση του Έργου
εξέφρασαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το Έργο συνολικά, τόνισαν την στήριξή του Έργου μέσω
της εμπειρίας και της γνώσης που διαθέτουν στον χώρο του τουρισμού και του
περιβάλλοντος και δήλωσαν ανά πάσα στιγμή παρόντες για συνεργασία με την ΠΕΔ Δυτικής
Ελλάδας.
Τέλος, επισημάνθηκε από όλους η ανάγκη να ληφθούν πρωτοβουλίες ώστε με την
ολοκλήρωση του Προγράμματος, να διατηρηθεί ενεργή η πλατφόρμα, να εξελίσσεται διαρκώς

και να ενημερώνεται, ώστε να αποτελέσει ένα ισχυρό εργαλείο προβολής της Δυτικής
Ελλάδας.

Πηγή: dete.gr