Χειμερινό ωράριο ΔΕΗ: Ανακοινώθηκε πότε ξεκινά

0
320

Από την 1η Νοεμβρίου έως τις 30 Απριλίου 2021 θα ισχύσει το Νυχτερινό Οικιακό Τιμολόγιο για τη χειμερινή περίοδο 2020-2021.
Το ωράριο του του Νυχτερινού Οικιακού Τιμολογίου διαμορφώνεται το παραπάνω χρονικό διάστημα ως εξής:
-02:00-08:00 και 15:00-17:00, για τους πελάτες που είναι συνδεδεμένοι στο Δίκτυο της Ηπειρωτικής Χώρας και των διασυνδεδεμένων με αυτήν νησιών
-02:00-08:00 και 15:30-17:30, για τους πελάτες των μη διασυνδεδεμένων νησιών με τμηματικό ωράριο.

Επίσης υπενθυμίζεται ότι το Οικιακό Νυκτερινό Τιμολόγιο με συνεχές ωράριο καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους δεν χορηγείται πλέον. Ισχύει για οικιακούς πελάτες που έχουν μειωμένο νυχτερινό τιμολόγιο πριν το έτος 1988 (εάν στο μεταξύ δεν ζήτησαν την αλλαγή του) ή διαμένουν σε ορισμένες γεωγραφικές περιοχές της χώρας όπου δεν υπάρχει κατάλληλη τεχνική υποδομή του δικτύου διανομής δηλαδή, μη ύπαρξη συστήματος ΤΑΣ (Τηλεχειρισμός Ακουστικής Συχνότητας).

Τέλος επισημαίνεται πως οι καταναλωτές του ρεύματος που επιθυμούν να ενταχθούν στο Οικιακό Τιμολόγιο με Χρονοχρέωση, τότε:
1. Θα πρέπει να επισκεφθούν το αρμόδιο γραφείο εξυπηρέτησης για Υπηρεσίες Δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ, έχοντας μαζί τους ένα λογαριασμό ρεύματος, την αστυνομική τους ταυτότητα και αποδεικτικό του ΑΦΜ τους, ώστε:
– Να υποβάλουν σχετική αίτηση.
-Να καταβάλουν 34 ευρώ πλέον ΦΠΑ, που αποτελεί τη συμμετοχή τους στις δαπάνες στις οποίες υποβάλλεται ο ΔΕΔΔΗΕ.

2. Να επισκεφθούν οποιοδήποτε Κατάστημά της ΔΕΗ, έχοντας μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα και αποδεικτικό του ΑΦΜ τους, ώστε να υπογράψουν νέα Σύμβαση Προμήθειας στο όνομά τους.

Πηγή: dete.gr