Μπόνους τετραγωνικών για αγορά πρώτης κατοικίας για αγοραστές με ανήλικα τέκνα

0
320

Μεγαλύτερες προσαυξήσεις τετραγωνικών μέτρων στην επιφάνεια ακινήτων επί των οποίων δικαιούνται απαλλαγή από φόρο μεταβίβασης κατά την αγορά πρώτης κατοικίας θα έχουν οι αγοραστές ακινήτων με ανήλικα τέκνα.

Διάταξη η οποία περιλαμβάνεται στην τροπολογία του υπουργείου Οικονομικών ορίζει προσαύξηση κατά 25 τετραγωνικά μέτρα ( από 20 τ.μ) για κάθε ένα από τα δύο πρώτα ανήλικα τέκνα και 30 τ..μ ( από 25) για το τρίτο και κάθε επόμενο, για συνολικό εμβαδό άνω των 70 τετραγωνικών. Πρακτικά, για αγοραστή με δύο ανήλικα παιδιά η απαλλαγή από φόρο μεταβίβασης πρώτης κατοικίας αυξάνεται σε 120 τετραγωνικά από 110.

Συγκεκριμένα, τονίζεται ότι «αν ο αγοραστής ή ο/η σύζυγος ή τα ανήλικα τέκνα τους έχουν δικαίωμα πλήρους κυριότητας ή επικαρπίας ή οίκησης σε κατοικία ή ιδανικό μερίδιο κατοικίας ή δικαίωμα πλήρους κυριότητας σε οικόπεδο ή ιδανικό μερίδιο οικοπέδου, θεωρείται ότι καλύπτονται οι κατά την παρ. 1 του άρθρου αυτού στεγαστικές ανάγκες, αν το συνολικό εμβαδόν των ανωτέρω ακινήτων είναι εβδομήντα (70) τ.μ., προσαυξανόμενα κατά είκοσι (25) τ.μ. για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα και κατά τριάντα (30) τ. μ. για το τρίτο και καθένα από τα επόμενα τέκνα, των οποίων την επιμέλεια έχει ο δικαιούχος».

Πηγή: dete.gr