Ανοικτό Πανεπιστήμιο: Αυτά είναι τα νέα προγράμματα σπουδών

0
364

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, στο πλαίσιο της συνεχούς ανανέωσης και εκσυγχρονισμού του και προσανατολισμένο στις ανάγκες της κοινωνίας και της σύγχρονης οικονομίας, προσφέρει 2 Προπτυχιακά, 19 Μεταπτυχιακά και 1 Ειδικό Πρόγραμμα Σπουδών, με έναρξη φοίτησης την 1η Μαρτίου 2021.

Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τα Προγράμματα Σπουδών με εξαμηνιαία διάρθρωση θα προσφερθεί στις 2 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 12.00 μ.μ. και θα διαρκέσει έως τις 15 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 12.00 μ.μ.

Η Πρόσκληση θα είναι ανοικτή (χωρίς κλήρωση αλλά με σειρά προτεραιότητας υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης) και το κόστος φοίτησης ιδιαίτερα ανταγωνιστικό.

Παράλληλα, θα προσφερθούν και όλες οι Θεματικές των Προγραμμάτων αυτών (πλην του Ειδικού Προγράμματος) ως Μεμονωμένες Θεματικές Ενότητες.

Αναλυτικότερα, οι Προσκλήσεις αφορούν τα παρακάτω Προγράμματα Σπουδών:

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ   ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ  
Σχολή Κοινωνικών Επιστημών θέσεις Σχολή Κοινωνικών Επιστημών θέσεις
Δημόσια Διοίκηση (ΔΗΔ): 500 1. Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια (ΠΔΕ): 300
Διοίκηση Τουρισμού (ΔΙΤ): 300    
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ  
Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών θέσεις Σχολή Κοινωνικών Επιστημών θέσεις
Γλωσσική Εκπαίδευση για πρόσφυγες και μετανάστες (Language Education for Refugees and Migrants) (LRM) 150 12. Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Supply Chain Management) (ΔΕΑ/SCM): 125
Δημιουργική Γραφή (ΔΓΡ): 300 13. Σύγχρονες Δημοσιογραφικές Σπουδές (ΣΔΣ): 150
Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς (ΑΔΕ): 220 14. Αθλητικές Σπουδές: Κοινωνιολογία, Ιστορία, Ανθρωπολογία (ΑΣΚ): 150
Δημόσια Ιστορία (ΔΙΣ): 140 15. Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία (ΚΑΟ): 200
Εκπαίδευση και τεχνολογίες σε συστήματα εξ αποστάσεως διδασκαλίας και μάθησης – επιστήμες της αγωγής (ETA): 350   16. Εγκληματολογικές και ποινικές προσεγγίσεις της διαφθοράς, του οικονομικού και του οργανωμένου εγκλήματος (ΠΕΔ): 110
Διδακτική της Αγγλικής ως Ξένης/Διεθνούς Γλώσσας (The Teaching of English as a Foreign/International Language) (ΑΓΓ/AGG): 200 17. Διαχείριση Γήρανσης και Χρόνιων Νοσημάτων (ΓΧΝ): 200
Διδακτική της Γερμανικής ως Ξένης Γλώσσας (ΓΕΡ): 100 18. Διοίκηση Αθλητισμού (ΔΑΘ): 110
Διδακτική της Γαλλικής ως Ξένης Γλώσσας (ΓΑΛ): 100  
Επικοινωνία της Επιστήμης (ΕΕΠ): 200
Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας  
Χημική και Βιομοριακή Ανάλυση (ΧΒΑ): 60 19. Καλλιέργειες υπό Κάλυψη – Υδροπονία (ΚΥΚ): 60
Βιοπληροφορική και Νευροπληροφορική (ΒΝΠ): 60    

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στο Γραφείο Πληροφόρησης Φοιτητών στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected], στην τηλεφωνική γραμμή 2610 367 600 (Δευτέρα με Παρασκευή από 8:00-17:00) και στο www.eap.gr.

Πηγή: dete.gr